7233 4360 // ung@hjoerring.dk

Om os

Hjørring Ungdomsskole er en ungdomsskole for unge i 7. klasse til og med 18 år i Hjørring Kommune.
Vi tilbyder klubber, fritidshold, rejser m.m. 

Hjørring Ungdomsskole er stedet, hvor du som ung kan dygtiggøre dig og få lov at pleje dine interesser
sammen med venner og voksne, der brænder for deres undervisning.

Forsikringer

Det skal understreges, at ungdomsskolen ikke har forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendom, mens de deltager i de forskellige aktiviteter/rejser. Skulle en elev komme til skade eller få værdigenstande beskadiget eller stjålet, er det familiens eget forsikringsselskab, der skal rettes henvendelse til.

Sygdom

Ungdomsskolen vil gerne - om der før undervisning eller rejse - gives oplysninger omkring sygdom - f.eks. om dit barn modtager medicin, har allergi, ikke kan tåle penicillion eller andet.