Heltidsundervisning

Ungdomsskolens heltidsundervisning er et skoletilbud for unge mellem 14 og 18 år. Tilbuddet er organiseret under Ungdomsskoleloven. Elever skal visiteres via PPR og distriktscenteret.

Undervisningen er fysisk placeret på Hjørring UngdomsCenter, Norgesvej 6 Hjørring (Hjørring Ny 10. og Hjørring Ungdomsskole).

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og probemstillinger. Der undervises i fagene dansk, engelsk og matematik samt værkstedsundervisning, hjemkundskab og idræt/svømning.

Målgruppen er elever der af personlige eller faglige grunde har brug for et anderledes skoletilbud.

Du kan få flere oplysninger hos din UU vejleder på din hjemskole eller ved henvendelse til Hjørring Ungdomsskole, tlf. 7233 4360

Heltidsundervisningens lærer tilbyder dagundervisning til dig som har behov for individuel tilrettelagt undervisning og støtte.

Skoleleder

Michael Jensen

Tlf. 4122 4006

michael.jensen@hjoerring.dk