Rejser

Ungdomsskolens rejser 2022/23


 
Når vi har modtaget din tilmelding vil du kort efter modtage et brev i din e-boks med information vedr. indbetaling af depositum. Du er først ENDELIGT tilmeldt rejsen når vi har modtaget dit depositum.  
På alle rejser er der et min. og et max. deltagerantal  -  ved for få tilmeldinger aflyses rejsen - og ved for mange oprettes der VENTELISTER.
OBS! vær opmærksom på at Ungdomsskolen ikke har afbestillings- /ulykkesforsikring.

At rejse med Hjørring Ungdomsskole:
Ungdomsskolen og den rejsende (eller dennes værge) indgår en rejsekontrakt ved tilmelding til rejsen.
Denne skal underskrives og returneres til Ungdomsskolen  -  I denne er betalingsbetingelserne beskrevet. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, kan Hjørring Ungdomsskole overdrage reservationen til anden side.
Indbetalte beløb til en rejse kan KUN refunderes hvis Hjørring Ungdomsskole kan sælge rejsen til anden side, og depositum betales IKKE !! 
  • Som rejsedeltager på rejsen er eleven (værge) selv ansvarlig for at rejsedokumenter (pas, sygesikringskort (gult og blåt)) er gyldigt til rejsemålet.
  • Inden rejsen begyndes skal Hjørring Ungdomsskole sikre at alle deltagers rejsedokumenter er gyldige.
  • ALKOHOL OG RUSMIDLER ER FORBUDT PÅ ALLE UNGDOMSSKOLENS REJSER.
  • Toldregler indskærpes over for alle rejsedeltagere.
  • Køb af ulovligheder kan have meget alvorlige konsekvenser for den unge.
  • Hjørring Ungdomsskole forsøger hver gang at forberede os bedst muligt hjemmefra
  • Vi rejser altid med de bedst mulige voksne, som forsøger at møde de unge dér hvor de er.
  • Vi går ikke på kompromis og har det mål at være VERDENSMESTER i Ungdomsskolerejser, efter mottoet.......

SIKKERT UD  -  SIKKERT HJEM